IOGT-NTO Askersund

Lokalens namn IOGT-NTO-lokalen i Askersund
Adress Norströmsgatan 3, 696 30 Askersund
Telefon 0583-127 35
Ägare Lf. 63 Svan av IOGT-NTO Askersund
Info/bokning
Namn Gunni Nordlund
Telefon 0583-400 26
E-post Nej
Hemsida Nej
Läge/beskrivning I tätort.
Lokaler
Stora salen Samlingssal med scenplatta och hörslinga, c:a 80 pers. på stolar, c:a 60 vid bord.
Lilla salen 30 vid bord.
Ev. övriga lokaler Kafferummet, 20 vid bord Scoutlokal i källaren med pentry och toalett, c:a 30 personer.
Handikappanpassning
Toalett Ja
Ramp Ja
Hörslinga Ja
Hiss Nej
Aktuella hyrespriser Kök & kafferum: 100 kr
Kök och gula rummet: 150 kr
Alla: 300 kr
Kök och stora lokalen: 250 kr
Stora lokalen: 150 kr
Finns möjlighet till övernattning, masslogi Ja
Kan service erbjudas i form av fika – mat Nej
Närhet till sim – och sporthall 3 mil, i Hallsberg
Andra aktuella uppgifter
Scen
Kvadratmeter Scenplatta
Ridå Nej
Strålkastare Nej
Övrigt
Kök
Kaffeservis, antal kuvert C:a 80
Matservis, antal kuvert C:a 30
Övrig specialutrustning (t.ex. stekhäll, specialdiskmaskin)
AV- och musikutrustning
Mikrofon och högtalare Ja
Overhead Ja
Diaprojektor Nej
Projektorduk Ja
Bandspelare Nej
Cdspelare Nej
Video Ja
Tv Nej
DVD Nej
Projektor Nej
Videokanon Nej
Bredbandsuppkoppling Nej
Biografprojektor Nej
Piano Ja

IOGT-NTO
Box 12825
Stockholm Sweden
08-672 60 00