IOGT-NTO Karlskoga

Karlskoga

Lokalens namn  Karlskoga
Adress  Wermlandsvägen 32
Telefon  019-13 85 65
Ägare  174 Pehr Lagerhjelm
Info/bokning  
Namn  Distriktskontoret
Telefon  019-13 85 65
E-post  
Hemsida  
Läge/beskrivning  
Lokaler  
Stora salen
Lilla salen  
Ev. övriga lokaler  
Handikappanpassning  
Toalett  
Ramp  
Hörslinga  
Hiss  
Aktuella hyrespriser  
Finns möjlighet till övernattning, masslogi  
Kan service erbjudas i form av fika – mat  
Närhet till sim – och sporthall  
Andra aktuella uppgifter  
Scen  
Kvadratmeter  
Ridå  
Strålkastare  
Övrigt  
Kök  
Kaffeservis, antal kuvert  
Matservis, antal kuvert  
Övrig specialutrustning (t.ex. stekhäll, specialdiskmaskin)
AV- och musikutrustning  
Mikrofon och högtalare
Overhead
Diaprojektor
Projektorduk  
Bandspelare  
Cdspelare  
Video
Tv
DVD  
Projektor  
Videokanon  
Bredbandsuppkoppling  
Biografprojektor
Piano

 

IOGT-NTO
Box 12825
Stockholm Sweden
08-672 60 00