Om oss

IOGT-NTO är Sveriges största nykterhetsorganisation med cirka 35 000 medlemmar i drygt tusen lokalföreningar över hela landet. Vi är en del av en världsomspännande folkrörelse, som inom sig samlar män och kvinnor utan hänsyn till ras, nationalitet, religion, social ställning eller politisk åskådning.

Vår vision är ett samhälle, en värld där droger inte hindrar människor att leva ett fritt och rikt liv. Vi menar att alkohol och andra droger är ett hinder för individens utveckling och för samhällsutvecklingen i stort, och därför vill vi på olika sätt tränga tillbaka bruket av alkohol och narkotika.

Vårt arbete koncentrerar vi därför på tre kärnområden – det förebyggande arbetet, det alkohol- och narkotikapolitiska arbetet och det sociala arbetet. Det arbetet bedriver vi på alla nivåer, från lokalföreningen, genom distrikt och förbund och ute i världen. För att bedriva den verksamheten inom IOGT-NTO har vi valt den personliga helnykterheten, men för att uppnå våra mål samarbetar vi gärna med andra som också vill minska alkohol- och narkotikabruket.

 

IOGT-NTO
Box 12825
Stockholm Sweden
08-672 60 00